Tělovýchovná jednota Tourist Říčany

BasketbalGymnastikaMariášStolní tenisTuristikaVolejbal

Vítáme Vás na stránkách TJ Tourist, z.s. - dobrovolného sdružení fyzických osob provozujícího především sport, tělovýchovu a turistiku.
Tělovýchovná jednota Tourist Říčany organizuje sportovní činnost svých členů i zájemců z řad veřejnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a vytváří pro ni organizační a materiální podmínky.
V současnosti je TJ Tourist, z.s. Říčany tvořena šesti sportovními oddíly - basketbalovým, gymnastickým, mariášnickým, stolně tenisovým, turistickým a volejbalovým.

TJ Tourist, z.s. podpořilo v roce 2016 město Říčany dotací v rámci programu “PROVOZ 2016”

[Úvod] [Historie] [Basketbal] [Gymnastika] [Mariáš] [Stolní tenis] [Turistika] [Volejbal] [Info]

JV_2012 - 2016