Tělovýchovná jednota Tourist Říčany

BasketbalGymnastikaMariášStolní tenisTuristikaVolejbal

Vítáme Vás na stránkách TJ Tourist, z.s. - dobrovolného sdružení fyzických osob provozujícího především sport, tělovýchovu a turistiku.
Tělovýchovná jednota Tourist Říčany organizuje sportovní činnost svých členů i zájemců z řad veřejnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a vytváří pro ni organizační a materiální podmínky.
V současnosti je TJ Tourist, z.s. Říčany tvořena šesti sportovními oddíly - basketbalovým, gymnastickým, mariášnickým, stolně tenisovým, turistickým a volejbalovým.

Město Říčany podpořilo TJ Tourist, z.s. v roce 2018 dotací ve výši 228 250,- Kč v rámci programu “PROVOZ 2018”

Město Říčany podpořilo TJ Tourist, z.s. v roce 2018 dotací ve výši 24 000,- Kč v rámci programu “REPREZENTACE” na zápas stolních tenistů v Dainville (Francie) a dotacemi ve výši 34 500,- Kč na akci “TeamGym Cup Říčany 2018” a 20 000,- Kč na akci “Říčanské hvězdičky”.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo TJ Tourist, z.s. v roce 2018 částkou 359 500,- Kč v rámci programu Můj klub. Velmi děkujeme za tento příspěvek na mládež.

[Úvod] [Historie] [Basketbal] [Gymnastika] [Mariáš] [Stolní tenis] [Turistika] [Volejbal] [Info]

JV_2012 - 2018