Tělovýchovná jednota Tourist Říčany

BasketbalGymnastikaMariášStolní tenisTuristikaVolejbal

Vítáme Vás na stránkách TJ Tourist, z.s. - dobrovolného sdružení fyzických osob provozujícího především sport, tělovýchovu a turistiku.
Tělovýchovná jednota Tourist Říčany organizuje sportovní činnost svých členů i zájemců z řad veřejnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a vytváří pro ni organizační a materiální podmínky.
V současnosti je TJ Tourist, z.s. Říčany tvořena čtyřmi sportovními oddíly - basketbalovým, stolně tenisovým, turistickým a volejbalovým.

Město Říčany podpořilo TJ Tourist, z.s. v roce 2021 dotací ve výši 37.500,- Kč v rámci programu “PROVOZ 2021”

Národní sportovní agentura finančně podpořila TJ Tourist, z.s. v roce 2021 částkou 56.515,- Kč v rámci programu “Můj klub”. Velmi děkujeme za tento příspěvek na mládež.

[Úvod] [Historie] [Basketbal] [Stolní tenis] [Turistika] [Volejbal] [Info]

JV_2012 - 2020